วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2559

นโยบาย 3 ป. โปรด ปราม ปราบ ยาเสพติด!!!
เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด สิ่งไม่ดีทั้งหลาย
เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำให้หมดสิ้นไปจากโลก

การจะแก้ปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปได้นั้น ทุกฝ่ายต้องช่วยกันทั้งบ้าน  วัด โรงเรียน ทั้งพุทธจักร อาณาจักร  และต้องใช้นโยบาย  ๓ ป. คือ โปรด  ปราม  ปราบ 

โปรด คือ ให้ความรู้ ให้ทุกคนเห็นโทษภัยของสุราเมรัย  บุหรี่ ยาเสพติดทั้งหลายว่า 
มีโทษภัยอย่างไรทั้งในปัจจุบัน ในปรโลก และในสังสารวัฏ อย่าเห็นแต่คุณเพียงด้านเดียวว่า ช่วยสร้างงาน  มีพนักงาน มีโรงงานสุราบุหรี่ แล้วมีรายได้กลับเข้ารัฐ  เพื่อจะนำรายได้นั้นกระจายไปสู่ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ  แต่สิ่งที่ได้กับสิ่งที่เสียไปมันเปรียบเทียบกันไม่ได้เลย 
โทษในปัจจุบัน    ทำให้เสียเวลา เสียเงิน เสียทอง เสียผู้เสียคน เสียชีวิต
โทษในปรโลก     ทำให้เสียโอกาสไปสวรรค์ แต่กลับตกไปอบาย
โทษในสังสารวัฏ  เมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ก็ต้องระทมทุกข์กันอีกยาวนาน

เพราะฉะนั้น ต้องโปรดก่อน คือ ให้ความรู้เหล่านี้ ซึ่งต้องช่วยกันทั้งพุทธจักร อาณาจักร  ทั้งบ้าน วัด โรงเรียน ทุกคนต้องช่วยกันให้ความรู้

ปราม เมื่อโปรดแล้วต้องปรามด้วยว่า อย่าทำสิ่งเหล่านี้  ทำแล้วมีโทษ  ทั้งปรับ ทั้งจำหรือจะมีมาตรการอะไรก็ว่ากันไป

ปราบ เมื่อทั้งโปรดทั้งปรามแล้วยังไม่เชื่อก็ถึงขั้นปราบ  ปราบก็ต้องปราบกันอย่างจริงจัง  ถ้าปราบกันจริง  เดี๋ยวก็หมด แต่บางทีเขาจะมีวิธีการต่าง  นานา ทำให้หมดอารมณ์ปราบ ก็เลยปราบกันไม่จริง  ทีนี้เมื่อปราบไม่จริงจึงไม่หมดไป  ก็เลยเป็นต้นแบบที่ไม่ดีให้แก่ผู้ที่เกิดมาในภายหลังซึ่งจะต้องเรียนรู้ใหม่ในโลกนี้  
เพราะฉะนั้น ในยุคนี้ต้องทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นมาในโลกในยุคของเรา แล้วสิ่งดี  จะเกิดขึ้นอย่างที่เรานึกไม่ถึงเลย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น